Ο ρόλος του Καλίου, Μαγνησίου και θείου στη φυσιολογία των φυτών.

Ο ρόλος του Καλίου, Μαγνησίου και θείου στη φυσιολογία των φυτών.

Το μαγνήσιο παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες όπως η φωτοσύνθεση για το σχηματισμό, μεταφορά και αποθήκευση υδατανθράκων, πρωτεϊνών & λιπιδίων. Ο εφοδιασμός των εδαφών με μαγνήσιο μας δίνει: } Αυξημένες & σταθερές αποδόσεις. } Την...