Περισσότερη σταθερότητα και αξιοπιστία για την απόδοση σας.

Περισσότερη σταθερότητα και αξιοπιστία για την απόδοση σας.

Προστασία – για τις καλλιέργειες σας Πολλοί παράγοντες μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση σας. Ο καιρός, για παράδειγμα, παίζει καθορι- στικό ρόλο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι παρατετα- μένες ξηρασίες, αυξάνονται εξαιτίας...
Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη διάρκεια της βασικής λίπανσης στην καλλιέργεια της ελιάς;

Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη διάρκεια της βασικής λίπανσης στην καλλιέργεια της ελιάς;

Η βασική λίπανση της ελιάς, δηλαδή η λίπανση που ξεκινά το φθινόπωρο και πραγματοποιείται έως το τέλος χειμώνα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν η καλλιέργεια μας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διαθέτει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται για τη σωστή...
Η σημασία του Καλίου στην ελιά

Η σημασία του Καλίου στην ελιά

Η παραγωγή της ελιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την λίπανσή της. Επίσης και η ποιότητα της παραγωγής εξαρτάται σημαντικά από την λίπανσή της και τον εφοδιασμό της με θρεπτικά στοιχεία. Η παραγωγή της ελιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την λίπανσή της. Επίσης και η...
Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα | Πλεονεκτήματα της εφαρμογής τους

Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα | Πλεονεκτήματα της εφαρμογής τους

Μάρτιος 2023, και ο πόλεμος στη δύστυχη Ουκρανία συνεχίζεται. Οι συνέπειες για μας και τον υπόλοιπο κόσμο, είναι ευτυχώς μόνο οικονομικές (προς το παρόν) και ως άμεση συνέπεια, προκύπτει η ανάγκη να παράγουμε όσο περισσότερο μπορούμε, με στόχο την αυτάρκεια της...
CRENEL® SOILFIT για πιο αποδοτικά εδάφη.

CRENEL® SOILFIT για πιο αποδοτικά εδάφη.

CRENEL® SOILFIT για πιο αποδοτικά εδάφη Το CRENEL soilfit περιέχει Azotobacter vinelandii και Clostridium pasteurianum που δεσμεύουν το N, αυξάνουν την ανοχή στην αλατότητα και απελευθερώνουν P και άλλα θρεπτικά συστατικά. Οι καλλιέργειες υπόκεινται σε δύσκολες...