Προστασία – για τις καλλιέργειες σας

Πολλοί παράγοντες μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση σας. Ο καιρός, για παράδειγμα, παίζει καθορι- στικό ρόλο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι παρατετα- μένες ξηρασίες, αυξάνονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής καθώς και οι παγετοί του χειμώνα μπορούν επίσης να βλάψουν τις καλλιέργειες.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο ESTA Kieserit μας προσφέρει πολλά οφέλη. Tο ESTA Kieserit προστατεύει τις καλλιέργειές σας από το θερμικό στρες και τα ηλιακά εγκαύματα, συμβάλ- λοντας έτσι στην αύξηση της σταθερότητας της απόδοσης. Θέλετε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο απώλειας απόδοσης; Τότε ενισχύστε τα φυτά σας με ESTA Kieserit – για ισχυρές καλλιέργειες και εξαιρετική απόδοση.

Ηλιακό έγκαυμα

Τα φυτά που δεν είναι εφοδιασμένα με μαγνήσιο (Mg) είναι πολύ πιο ευαίσθητα στην υψηλή ηλι- ακή ακτινοβολία και τις υψηλές θερμοκρασίες από ό, τι τα φυτά που τροφοδοτούνται με μαγνήσιο. Όταν έχουμε έλλειψη μαγνησίου, η ενέργεια «που δεν χρησιμοποιείται» για την παραγωγή σακχάρων κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης, προκαλεί το σχηματισμό ριζών οξυγόνου που καταστρέφουν τα κύτταρα. Ως εκ τούτου, η βλάβη είναι μεγαλύτερη καθώς η ηλιακή ακτινοβολία γίνεται εντονότερη αν πέσει η συγκέντρωση μαγνησίου στα φύλλα.

Στρες των φυτών από υψηλές θερμοκρασίες

Η έλλειψη μαγνησίου οδηγεί σε μειωμένη ανάπτυξη ολόκληρου του φυτού. Αυτή η επίδραση εντείνεται από τη θερμότητα. Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης, η ανάπτυξη των ριζών ανα- στέλλεται σε μεγάλο βαθμό από τη μία πλευρά και η ανάπτυξη των βλαστών μειώνεται από την άλλη. Έλλειψη μαγνησίου Mg σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών οδηγεί σε περιορισμένη πρόσληψη και μεταφορά θρεπτικών συστατικών καθώς και σε λιγότερη πρόσληψη νερού που συνεπάγεται απώλεια στην απόδοση. Με το ESTA Kieserit προωθείτε και υποστηρίζετε την αντοχή των φυτά σας στο στρες και έτσι βελτιώνετε τη σταθερότητα της απόδοσης της καλλιέργειας.

H ανάπτυξη του ριζικού συστήματος

Η ανάπτυξη της ρίζας επηρεάζεται σημαντικά νωρίτερα από την έλλειψη μαγνησίου από ότι η ανάπτυξη της βλαστικής επιφάνειας. Η μειωμένη ανάπτυξη της ρίζας συνήθως είναι πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί στο χωράφι.

Tο ESTA Kieserit βοηθάει στην αύξηση του μήκους της ρίζας αλλά και του ριζικού συστήματος, βελτιώνοντας την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών και νερού από τα χαμηλότερα επίπεδα του εδάφους.

Αυτό διευκολύνει το φυτό να αντα- πεξέλθει όταν θα έρθει η επόμενη περίοδος ξηρασίας.

Χάρη στο ESTA Kieserit, μπορείτε να επιτύχετε σταθερές και υψηλές αποδόσεις ακόμη και σε ξηροθερμικές συνθήκες. Οι διακυμάνσεις στην από-δοση δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα με το ESTA Kieserit.