Το βασικό χαρακτηριστικό όλων των προϊόντων της EuroChem

Ανώτερης ποιότητας πρώτες ύλες, ομοιόμορφη κοκκομετρία και οι ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης αποτελούν μόνο μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της Eurochem. Με στόχο την διατήρηση αυτού του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος πληρούνται αυστηρότατες προδιαγραφές τόσο για την εξασφάλιση της ποιότητας όσο και για την ασφαλή μέθοδο παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς, συσκευασίας και χρήσης όλων των λιπασμάτων που προμηθευόμαστε από την EuroChem Agro – με στόχο την καλύτερη δυνατή προστασία των ανθρώπων, της φύσης και του περιβάλλοντος.